چوب انجیلی

چوب انجیلی کبود دارای رنگ جذاب و زیبا چوبی خاص و کمیاب خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
مشخصات محصول
میزان رطوبت
خشک
ابعاد ورق ها
طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18
میزان سختی چوب
سفت و محکم
تغییر رنگ بعد از سنباده
خیر
ضخامت
امکان برش با ضخامت دلخواه
امکان برش با ضخامت دلخواه
بله

انجیلی یکی از درختان بومی ایران است.

این درخت دارای چوبی سخت باطیف رنگی متنوع شامل، صورتی، زرد و خاکستری می باشد که زیبایی خاصی را به کار معرق میبخشد.

Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left