چوب توسکا

چوب توسکا نارنجی پرکاربرد در معرق خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود چوب توسکا نارنجی بعد از سنباده و رنگ خوردن به شما رنگ نارنجی با کنتراستی متفاوت از عکس میدهد و به نوعی نارنجی کم رنگ میشود. . ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد. .
مشخصات محصول
میزان رطوبت
خشک
ضخامت
۴ الی ۵ میلی متر
ابعاد ورق ها
طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18
میزان سختی چوب
نرم
تغییر رنگ بعد از سنباده
بله
تعداد در هر کیلو
۴ الی ۶

چوب توسکا دارای تراکم متوسط، و سطحی هموار و صیقلی می باشد که باعث میشود کار با آن بسیار راحت باشد.

به طور معمول رنگ چوب توسکا نارنجی با رگه های زرد و عسلی می باشد.

Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left