چوب کرات

لتلبتیتسیتس
تعداد:
قیمت:
170,000 ریال
مشخصات محصول
میزان رطوبت
نمدار
ابعاد ورق ها
طول 35 الی 45 عرض 13 الی 20
میزان سختی چوب
سفت و محکم
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left