ثبت نام کاربر جدید

برای ثبت نام در فروشگاه خدمات هنری "عشق و چوب" موارد زیر را توجه فرمایید.

  • ثبت نام فقط با استفاده از شماره موبایل صورت می‌گیرد.
  • اعداد شماره موبایل باید به صورت انگلیسی وارد باشد نه اعداد فارسی.
  • بعد از وارد نمودن شماره موبایل و فشردن دکمه "ارسال کد تایید"، پیامکی حاوی "کد تایید" ثبت نام به شماره موبایل شما ارسال خواهد شد.
  • بعد ورود کد تایید باید پروفایل خود را به صورت کامل تکمیل نمایید.
  • داشتن ایمیل برای ارسال فاکتور خرید ضروری است.