تگ جستجو: "انجیلی سفید"

انجیلی کبود

انجیلی کبود فروش چوب انجیلی کبود دارای رنگ جذاب و زیبا چوبی خاص و کمیاب خشک قیمت هر کیلو:35000 تومان طول:45 الی 55 عرض:13 الی 18 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود
19:03:47 1400/09/12

چوب انجیلی

چوب انجیلی چوب انجیلی کبود دارای رنگ جذاب و زیبا چوبی خاص و کمیاب خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
09:56:49 1400/06/09