تگ جستجو: "خرید چوب توت_خرید چوب معرق_خرید چوب زرد_خریدچوب معرق_خرید چوب معرق کاری_چوب معرق_خرید چوب بادوام معرق_ویژگی چوب توت_معرق_منبت_معرق کاری_هنر معرق_"

چوب توت

چوب توت فروش چوب توت زرد زرد و خوش رنگ پرکاربرد در معرق نیمه خشک طول: 45 الی 55 عرض: 15 الی 20 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 3 الی 6 ورق میشود.
12:54:23 1400/06/12