تگ جستجو: "خرید چوب سنجد"

سنجد قهوه ایی

سنجد قهوه ایی فروش چوب سنجد قهوه ایی 🔴خوش نقش و زیبا 🔴 خشک 💰قیمت هر کیلو:30000 تومان ⚠️هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود ⚠️جهت مشاهده بهتر عکس نور صفحه خود را به بیشتر حد ممکن برسانید⚠️
19:20:02 1399/11/01