تگ جستجو: "معرق چوب"

اقاقیا سبز

اقاقیا سبز چوب اقاقیا سبز پرکاربر برای معرق نیمه خشک
20:05:14 1401/02/28

چوب گردو

چوب گردو چوب گردو شکری دارای رنگ کلاسیک بسیار پرکاربرد در معرق خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد
09:46:07 1400/06/09

آزاد دو رنگ

آزاد دو رنگ فروش چوب ازاد دو رنگ کلاسیک و زیبا دارای طیف رنگی خاص قرمز و زرد در کنار هم پرکاربرد در معرق خشک طول: 35 الی 45 عرض: 13 الی 20 ضخامت: معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 3 الی 6 ورق میشود.
18:33:32 1400/03/18

سیب سفید صورتی

سیب سفید صورتی فروش چوب سیب دو رنگ طیف رنگی زرد و صورتی دارای رنگ ملیح و زیبا خشک قیمت هر کیلو:30000 تومان طول: 35 الی 45 عرض: 13 الی 20 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود.
17:56:32 1400/03/18

سنجد قهوه ایی

سنجد قهوه ایی فروش چوب سنجد قهوه ایی خوش نقش و زیبا خشک هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود.
19:20:02 1399/11/01

ولیگ نارنجی

ولیگ نارنجی فروش چوب ولیگ نارنجی خوش رنگ و زیبا چوبی جذاب و منحصر به فرد خاص و کمیاب نیمه خشک
18:49:40 1399/11/01

اوجا باخته

اوجا باخته فروش چوب اوجا باخته طیف رنگی زیبا پرکاربر برای معرق زیبا و جذاب خوش نقش و زیبا
18:40:12 1399/10/24

آزاد دو رنگ

آزاد دو رنگ چوب آزاد دارای رنگ و نقش خارق العاده چوبی جذاب و منحصر به فرد طیف قرمز و زرد در کنار هم خشک
18:21:35 1399/10/24

اقاقیا سبز

اقاقیا سبز چوب اقاقیا سبز پرکاربر برای معرق خشک
17:52:09 1399/10/24