تگ جستجو: "ویژگی چوب کاج_خرید چوب کاج_خرید چوب_چوب کاج_چوب معرق_فروش چوب معرق_خرید چوب معرق_معرقکاری_فروش چوب_منبت_هنر معرق کاری_"

کاج خارجی سرخ

کاج خارجی سرخ فروش چوب کاج خارجی سرخ بسیار خاص و جذاب طیف رنگی دیدنی خاص و کمیاب رنگ قهوه ایی متمایل به سرخ خشک طول:45 الی 55 عرض:15 الی 22 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
01:34:12 1400/06/12