تگ جستجو: "چوب های معرق"

سیب سفید صورتی

سیب سفید صورتی فروش چوب سیب دو رنگ 🔴طیف رنگی زرد و صورتی 🔴دارای رنگ ملیح و زیبا 🔴 خشک 💰قیمت هر کیلو:30000 تومان ⬆️طول:35 الی 45 ⬅️عرض:13 الی 20 🔄ضخامت:معرقی ⚠️هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود⚠️ . ⚠️جهت مشاهده بهتر عکس نور صفحه خود را به بیشتر حد ممکن برسانید⚠️
17:56:32 1400/03/18

سنجد قهوه ایی

سنجد قهوه ایی فروش چوب سنجد قهوه ایی 🔴خوش نقش و زیبا 🔴 خشک 💰قیمت هر کیلو:30000 تومان ⚠️هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود ⚠️جهت مشاهده بهتر عکس نور صفحه خود را به بیشتر حد ممکن برسانید⚠️
19:20:02 1399/11/01

سرو

سرو فروش چوب سرو 🔴دارای رنگ کرم 🔴پرکاربر برای معرق 🔴 خشک 💰قیمت هر کیلو:22000 تومان ⚠️جهت مشاهده بهتر عکس نور صفحه خود را به بیشتر حد ممکن برسانید⚠️
19:02:44 1399/10/30