تگ جستجو: "چوب گردو_خرید چوب گردو_ویژگی چوب گردو_رنگ چوب گردو_خرید چوب معرق_چوب معرق_معرق_منبت_منبت کاری_معرق کاری_هنر معرق_چوب خشک_چوب"

چوب گردو

چوب گردو چوب گردو شکری دارای رنگ کلاسیک بسیار پرکاربرد در معرق خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد
09:46:07 1400/06/09