تگ جستجو: "������������������ ������������������������������������������"

توت تیره

توت تیره فروش چوب توت تیره زرد و خوش رنگ پرکاربرد در معرق خشک ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 3 الی 6 ورق میشود.
20:11:33 1401/02/28

افرا باخته

افرا باخته فروش چوب افرا باخته سفید و رگه دار پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:40000 تومان ضخامت:معرقی
20:07:55 1401/02/28

اقاقیا سبز

اقاقیا سبز چوب اقاقیا سبز پرکاربر برای معرق نیمه خشک
20:05:14 1401/02/28

الوچه قرمز

الوچه قرمز چوب الوچه سرخ زیبا و خوش رنگ خاص و کمیاب پرکاربرد در معرق نیمه خشک طول:45 الی 55 عرض:13 الی 16 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
20:01:18 1401/02/28

پرتقال

پرتقال فروش چوب پرتقال دو رنگ دارای زرد و خاکستری پرکاربرد در معرق خاص و کمیاب خشک قیمت هر کیلو:50000 تومان طول:35 الی 45 عرض:13 الی 15 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود
17:11:34 1400/11/19

توسکا قهوه ایی

توسکا قهوه ایی فروش چوب توسکا قهوه ایی دارای رنگ کلاسیک دارای طیف خاکستری و قهوه ایی پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:40000 تومان ضخامت:معرقی
17:08:57 1400/11/19

افرا باخته

افرا باخته فروش چوب افرا باخته سفید و رگه دار پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:40000 تومان ضخامت:معرقی
17:06:05 1400/11/19

کرات صورتی

کرات صورتی فروش چوب کرات صورتی ملایم دارای رنگ صورتی ملایم پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:35000 تومان طول:40 الی 55 عرض:15 الی 20 ضخامت:معرقی
17:01:04 1400/11/19

کرات صورتی ملایم

کرات صورتی ملایم فروش چوب کرات صورتی ملایم دارای رنگ صورتی ملایم پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:35000 تومان طول:40 الی 55 عرض:15 الی 20 ضخامت:معرقی
19:14:53 1400/09/12

پرتقال دو رنگ

پرتقال دو رنگ فروش چوب پرتقال دو رنگ دارای زرد و خاکستری پرکاربرد در معرق خاص و کمیاب خشک قیمت هر کیلو:50000 تومان طول:35 الی 45 عرض:13 الی 15 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود
19:11:35 1400/09/12

راش باخته

راش باخته فروش چوب راش دارای رنگ کلاسیک پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:40000 تومان ضخامت:معرقی
19:06:57 1400/09/12

انجیلی کبود

انجیلی کبود فروش چوب انجیلی کبود دارای رنگ جذاب و زیبا چوبی خاص و کمیاب خشک قیمت هر کیلو:35000 تومان طول:45 الی 55 عرض:13 الی 18 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود
19:03:47 1400/09/12

راش باخته

راش باخته فروش چوب راش دارای رنگ کلاسیک پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:40000 تومان ضخامت:معرقی
17:58:08 1400/07/23

توت زرد

توت زرد فروش چوب توت زرد زرد و خوش رنگ پرکاربرد در معرق خشک ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 3 الی 6 ورق میشود.
17:54:37 1400/07/23

سنجد محلی

سنجد محلی فروش چوب سنجد محلی طیف رنگی زیبا خاص و کمیاب نیمه خشک
16:36:00 1400/07/13

اوجا سرخ

اوجا سرخ فروش چوب اوجا سرخ خوش رنگ و جذاب مناسب برای زيورآلات چوبی خاص و زیبا نیمه خشک
16:30:16 1400/07/13

راش

راش فروش چوب راش دارای رنگ کلاسیک پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:35000 تومان طول:45 الی 55 عرض:13 الی 16 ضخامت:معرقی
18:39:05 1400/07/10

توسکا ملایم

توسکا ملایم فروش چوب توسکا ملایم خوش رنگ و جذاب طیف رنگی زببا پرکاربرد در معرق خشک قیمت هر کیلو:30000 تومان طول:45 الی 55 عرض:13 الی 18 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود
18:26:48 1400/07/10

کهلو طیف رنگی

کهلو طیف رنگی چوب کهلو با طیف رنگی گسترده رنگ های زرد،خاکستری و بنفش ملایم خاص و کمیاب زیبا و خوش رنگ
19:39:29 1400/06/25

کرات صورتی

کرات صورتی فروش چوب کرات صورتی خوش رنگ و زیبا بسیار پرکاربرد در معرق خوش رنگ و ملیح
19:26:38 1400/06/25

عرعر سفید و خاکستری

عرعر سفید و خاکستری فروش چوب عرعر سفید و خاکستری طیف رنگی سفید و خاکستری پرکاربرد در معرق زیبا و خوش رنگ کاملا خشک
19:20:25 1400/06/25

عناب اقتصادی

عناب اقتصادی فروش چوب عناب اقتصادی نارنجی و زیبا پرکاربرد در معرق حاشیه طلایی وسط به رنگ نارنجی
19:12:19 1400/06/25

چوب توت

چوب توت فروش چوب توت زرد زرد و خوش رنگ پرکاربرد در معرق نیمه خشک طول: 45 الی 55 عرض: 15 الی 20 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 3 الی 6 ورق میشود.
12:54:23 1400/06/12

کاج خارجی سرخ

کاج خارجی سرخ فروش چوب کاج خارجی سرخ بسیار خاص و جذاب طیف رنگی دیدنی خاص و کمیاب رنگ قهوه ایی متمایل به سرخ خشک طول:45 الی 55 عرض:15 الی 22 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
01:34:12 1400/06/12

چوب بادام

چوب بادام چوب بادام سه رنگ. زیبا و خوش نقش. طیف رنگی جذاب. سبز، زرد، نارنجی، قهوه ایی در یک چوب طرح و نقش زیبا. پرکاربرد در معرق خشک. طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 16 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. . ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
11:35:01 1400/06/09

چوب اوجا

چوب اوجا چوب اوجا دو رنگ زیبا و خوش نقش طیف رنگی زیبا نیمه خشک طول: 45 الی 55 عرض: 15 الی 20 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
10:48:05 1400/06/09

چوب توسکا

چوب توسکا چوب توسکا نارنجی پرکاربرد در معرق خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود چوب توسکا نارنجی بعد از سنباده و رنگ خوردن به شما رنگ نارنجی با کنتراستی متفاوت از عکس میدهد و به نوعی نارنجی کم رنگ میشود. . ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت...
10:08:17 1400/06/09

چوب انجیلی

چوب انجیلی چوب انجیلی کبود دارای رنگ جذاب و زیبا چوبی خاص و کمیاب خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
09:56:49 1400/06/09

چوب گردو

چوب گردو چوب گردو شکری دارای رنگ کلاسیک بسیار پرکاربرد در معرق خشک طول: 45 الی 55 عرض: 13 الی 18 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد
09:46:07 1400/06/09

چوب آلوچه

چوب آلوچه چوب الوچه سرخ زیبا و خوش رنگ خاص و کمیاب پرکاربرد در معرق خشک طول:45 الی 55 عرض:13 الی 16 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود. ضخامت معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما وجود دارد.
12:53:20 1400/06/08

پکیج چوب های معرق

پکیج چوب های معرق فروش پکیج چوب های متنوع معرق توضیحات را در قسمت پایین مطالعه کنید.
16:19:07 1400/05/25

کاج سفید و خاکستری

کاج سفید و خاکستری چوب کاج سفید خاکستری بسیار زیبا و جذاب پرکاربرد در معرق خوش نقش مناسب زمینه نیمه خشک طول: 45 الی 55 عرض: 18 الی 20 ضخامت:معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود.
18:44:09 1400/03/18

آزاد دو رنگ

آزاد دو رنگ فروش چوب ازاد دو رنگ کلاسیک و زیبا دارای طیف رنگی خاص قرمز و زرد در کنار هم پرکاربرد در معرق خشک طول: 35 الی 45 عرض: 13 الی 20 ضخامت: معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 3 الی 6 ورق میشود.
18:33:32 1400/03/18

چنار باخته

چنار باخته فروش چوب چنار باخته پر نقش و رگه دار بسیار زیبا و جذاب خاص و کمیاب پرکاربرد در معرق خشک طول: 45 الی 55 عرض: 15 الی 20 ضخامت:معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود.
18:22:39 1400/03/18

ملچ

ملچ فروش چوب ملچ کلاسیک و زیبا پرکاربرد در معرق خوش کار و خوش مغار امکان برش برای منبت خشک قیمت هر کیلو:30000 تومان طول:60 الی 65 عرض:15 الی 20 ضخامت: معرقی، امکان برش با ضخامت دلخواه شما هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود.
18:12:05 1400/03/18

بادام سه رنگ

بادام سه رنگ فروش چوب بادام سه رنگ چوبی خاص و منحصر به فرد در نوع خود دارای سه رنگ در هر ورق سبز، قرمز، نارنجی و رگه هایی از زرد امکان برش با ضخامت دلخواه شما
18:05:49 1400/03/18

سیب سفید صورتی

سیب سفید صورتی فروش چوب سیب دو رنگ طیف رنگی زرد و صورتی دارای رنگ ملیح و زیبا خشک قیمت هر کیلو:30000 تومان طول: 35 الی 45 عرض: 13 الی 20 ضخامت: معرقی هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود.
17:56:32 1400/03/18

سنجد قهوه ایی

سنجد قهوه ایی فروش چوب سنجد قهوه ایی خوش نقش و زیبا خشک هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود.
19:20:02 1399/11/01

توت زرد

توت زرد فروش چوب توت زرد دارای رنگ و نقش جذاب چوبی زیبا و منحصر به فرد خشک هر کیلو با ضخامت معرقی شامل 4 الی 6 ورق میشود
19:06:28 1399/11/01

ولیگ نارنجی

ولیگ نارنجی فروش چوب ولیگ نارنجی خوش رنگ و زیبا چوبی جذاب و منحصر به فرد خاص و کمیاب نیمه خشک
18:49:40 1399/11/01

زرشک زرد

زرشک زرد فروش چوب زرشک زرد زرد فسفری بسیار پرکاربر برای معرق مناسب معرق خط خشک
19:16:38 1399/10/30

سرو

سرو فروش چوب سرو دارای رنگ کرم پرکاربر برای معرق خشک قیمت هر کیلو: 22000 تومان
19:02:44 1399/10/30

اوجا باخته

اوجا باخته فروش چوب اوجا باخته طیف رنگی زیبا پرکاربر برای معرق زیبا و جذاب خوش نقش و زیبا
18:40:12 1399/10/24

آزاد دو رنگ

آزاد دو رنگ چوب آزاد دارای رنگ و نقش خارق العاده چوبی جذاب و منحصر به فرد طیف قرمز و زرد در کنار هم خشک
18:21:35 1399/10/24

اقاقیا سبز

اقاقیا سبز چوب اقاقیا سبز پرکاربر برای معرق خشک
17:52:09 1399/10/24

چوب نارنج زرد

چوب نارنج زرد چوب نارنج زرد و زیبا، پر کاربرد برای معرق. خشک طول: ۳۵ الی ۵۰ عرض: ۱۳ الی ۲۰ همچنین امکان برش با زخامت دلخواه شما وجود دارد.
18:43:32 1399/10/03

چوب انار

چوب انار فروش چوب انار اقتصادی رنگ زرد کدر کاملا خشک طول: ۳۰ الی ۴۵ عرض: ۸ الی ۱۳
10:06:28 1399/04/12

چوب کرات صورتی

چوب کرات صورتی چوب کرات صورتی خوش رنگ و زیبا بسیار پرکاربرد در معرق نیمه خشک
09:54:15 1399/04/12

چوب عناب نارنجی

چوب عناب نارنجی چوب عناب دارای رنگ زیبا و دیدنی در زمه چوب های پر کاربر برای معرق نیمه خشک
15:28:20 1399/04/11

متن صفحه پروفایل

لطفاً موارد ضروری را با دقت وارد نمایید. برای ارسال محصول به صورت پستی، فیلد آدرس را به صورت کامل درج نمایید.
18:28:42 1399/04/07

متن صفحه ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط میتوانید با شماره های  09335710252  09037209159 تماس حاصل فرمایید همچنین میتوانید مارا در فضای مجازی نیز دنبال کنید ادرس صفحه اینستاگرام  eshghochoob@ ادرس صفحه تلگرام eshghochoob@
18:02:22 1399/03/30

روش های خرید از عشق و چوب

🛒دامنه و نحوه های خرید🛒   ✔️وبسایت رسمی مجوعه با ورود به سایت👇🏼👇🏼👇🏼 🌐 Www.eshghochoob.com 🌐 میتوانید تنوع گسترده ایی از چوب هارا مشاهده و سپس به اسانی با اضافه نمودن انواع چوب به سبد خرید خود اقدام به خرید فرمایید. .  .    ✔️صفحه اینستاگرا...
18:02:03 1399/03/30

درباره عشق و چوب

وبسایت عشق و چوب،،، مکانی برای افرادی که عاشقانه به چوب علاقه مند هستند و به چوب عشق می‌ورزد،،، عشق و چوب با فراهم اوردن محیطی مملو از چوب برای شما لحظاتی پر از عشق رقم میزند،،، لحظاتی پر از لطافت و مهربانی،،، چوب موجودی زنده است و هنگاهی که هر مدل از ها را در دست میگیرید گویی ک...
18:02:02 1399/03/30

متن صفحه فراموشی

نام کاربری می تواند شماره موبایل و یا ایمیل باشد. نام کاربری و کلمه عبور به ایمیل شما ارسال خود شد.
18:01:58 1399/03/30

متن صفحه لاگین

برای لاگین کردن باید نام کاربری (شماره موبایل و یا ایمیل) و کلمه عبور را وارد کنید. برای امنیت بیشتر کلمه عبور خود را به صورت دوره‌ایی تغییر دهید. در صورت فراموشی کلمه عبور، در اینجا رفته، شماره موبایل‌تان وارد کرده کلمه عبور برای شما ارسال خواهد شد.
18:01:56 1399/03/30

متن صفحه ثبت نام

برای ثبت نام در فروشگاه خدمات هنری "عشق و چوب" موارد زیر را توجه فرمایید. ثبت نام فقط با استفاده از شماره موبایل صورت می‌گیرد. اعداد شماره موبایل باید به صورت انگلیسی وارد باشد نه اعداد فارسی. بعد از وارد نمودن شماره موبایل و فشردن دکمه "ارسال کد تایید"، پ...
18:01:54 1399/03/30

روش های ارسال در عشق و چوب

🚛نحوه ارسال سفارش‌ها🚛   پیرو بررسی‌های انجام شده در سطح کشور یکی از بزرگترین دغدغه‌ها هنرمندان عزیز برای خرید چوب‌های صنایع دستی هزینه بالای ارسال و مشکلات جهت حمل و نقل تا درب منزل بوده است،،، باعث افتخار و سعادت ما است که اعلام می‌کنیم "وب‌سای...
18:01:44 1399/03/30